Sledování aut


www.bliz.cz

Sledování aut pomocí GPS

... k čemu je dobré?


Jsou dva základní důvody pro sledování aut pomocí GPS. První je zabezpečení vozidel proti krádeži. Tím druhým důvodem je sledování vozidel ve firmě.

Hlavní důvody pro sledování autZabezpečení aut pomocí GPS sledování

Toto zabezpečení vozidel je velmi účinné. Má téměř 100% úspěšnost vrácení ukradeného auta majiteli. Například www.sledovani-aut.eu rozlišuje 2 systémy. Hlídání auta je založeno na tom, že Vám chodí SMS oznamující například nehodu na parkovišti, krádež kol a odtažení vozidla. Vy si tak sami auto na dálku hlídáte.

Druhý, podstatně dokonalejší, systém se jmenuje střežení vozidel. Má stejné funkce jako předchozí systém ale poplach chodí i na dispečink, který tak Vaše auto střeží 24hodin denně a je kdykoli schopen vyslat zásahovou skupinu. Tento systém je navíc odolný proti rušení GPS a GSM a nabízí i možnost doplnění o imobilizaci.


Sledování firemních aut

Sledování aut ve firmách slouží ke snížení nákladů na vozový park a zjednodušení administrativy. Pro řidiče z toho plyne výhoda, že nemusí psát knihu jízd. Automaticky se jim generuje elektronická kniha jízd. Plyne z toho pro ně ale i nevýhoda, což je naopak výhoda pro majitele firmy.

Touto výhodou je to, že mají dokonalý přehled o vozovém parku ve své firmě. Samozřejmě tím odhalí všechny černé jízdy ale zjistí mnohem více. Je možné například zjistit jakým stylem jednotliví zaměstnanci s firemními auty jezdí, jakou spotřebu mají, za jakou průměrnou cenu tankují palivo a mnoho dalších statistik. Tím lze výrazně snížit náklady na vozový park. Auta jsou navíc při případném odcizení snadno dohledatelná a lze získat i slevu na pojištění.


Pokud se chcete dozvědět více o sledování aut, tak klikněte na sledování aut


odkazy k tématu:

sledování aut, sledování vozidel, zabezpečení vozidel, hlídání auta střežení vozidel elektronická kniha jízd